Huurvoorwaarden

Wanneer je een MYLAPS ProChip huurt via de GoSkate app bij één van de aangesloten ijsbanen dan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Het product
1. Om rondetijden en andere prestaties op de kunstijsbaan te registreren in GoSkate is een transponder noodzakelijk van het type MYLAPS ProChip, hierna te noemen ‘chip’.
2. De MYLAPS ProChip is te koop in (meer)jarenabonnementen, maar ook voor kortere duur te huren in GoSkate.
3. De chip is te huur op een aantal kunstijsbanen in Nederland, de meest actuele lijst is beschikbaar op de verhuurpagina in GoSkate.
4. Voor uitgeven en inleveren van de chip maakt GoSkate afspraken met de betreffende ijsbanen over een verhuurpunt. Meestal zal dit de kassa, de schaatswinkel of de schaatsverhuur zijn.
5. GoSkate is een product dat ontwikkeld is in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond en Sportunity B.V.

Artikel 2 Huurtermijn en inleveren

1. Chips worden alleen verhuurd tijdens de recreatie uren op de betreffende kunstijsbaan (ook wel publieksuren genoemd).
2. De huur wordt aangegaan voor één dag dagdeel (Ochtend 6:00-12:00 uur, Middag 12:00-18:00 uur, Avond 18:00-00:00uur) of zoveel korter als het recreatie uur op de ijsbaan duurt.
3. De chip moet ingeleverd worden bij het verhuurpunt van de betreffende ijsbaan:
• binnen een half uur na het eindigen van het gehuurde dagdeel, óf
• binnen een half uur na afloop van het recreatie uur, óf
• voor de sluitingstijd van het verhuurpunt.
Welke van deze drie momenten als eerste optreedt is van toepassing. De huurder is er zelf voor verantwoordelijk deze informatie tijdig te verkrijgen.

Artikel 3 Huurprijs, annulering en betaling

1. De huurprijs dient voorafgaand aan de verhuur door middel van digitaal bankieren te worden voldaan in GoSkate.
2. De huur van de chip kan niet worden geannuleerd, aangezien door het aangaan van de huurovereenkomst een specifiek huur tijdstip wordt gereserveerd voor de huurder.
3. Indien de huurder geen gebruik maakt van de gereserveerde chip kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de betaalde verhuurprijs.
4. In aanvulling hierop is de wet ‘koop of afstand’, niet van toepassing in verband met de beperkte beschikbaarheid van de verhuurchip op een dagdeel bij een ijsbaan.
5. Wanneer de chip of de tijdwaarneming op het gereserveerde moment niet beschikbaar is, wordt de verhuurprijs wél gerestitueerd.
6. Ieder ander beroep op korting of compensatie met een vordering welke huurder meent op de verhuurder te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.

Artikel 4 Gebruik en beschikbaarheid

1. Door het digitaal inleveren van de voucher in GoSkate wordt een pagina geactiveerd waarop de chip geactiveerd kan worden.
2. Het chipnummer moet op deze pagina ingevoerd worden, waardoor de rondetijden die met deze chip geregistreerd worden toegekend worden aan het GoSkate account van de huurder.
3. Voor een goede werking dient de chip met de bijgeleverde enkelstrap om de enkel bevestigd te worden.
4. De rondetijden worden geregistreerd door volledige rondes te rijden waarbij telkens de meetlus gepasseerd wordt die op de finish op het rechte stuk ligt.
5. Per ijsbaan verschilt het of de meetlus midden op het rechte stuk, of aan het einde van het rechte stuk gebruikt wordt.

Artikel 5 Nalatigheid

1. In geval een chip onherstelbaar beschadigd raakt of niet tijdig ingeleverd wordt is de huurder een vergoeding van €32,50 verschuldigd aan GoSkate.
2. GoSkate zal de huurder hiervoor een naheffing sturen per e-mail.
3. De betalingstermijn voor de naheffing is zeven dagen.
4. Indien de betalingstermijn overschreden wordt zal er een eerste en een eventuele tweede herinnering uitgestuurd. Indien de betaling na een tweede herinnering niet is voldaan, zullen er juridische vervolgstappen worden genomen.

Artikel 6 Overig

1. De chip is alleen te huren in GoSkate, waarbij ook de algemene voorwaarden en de privacy statement van de GoSkate van toepassing zijn.

Ready? Set. GoSkate!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!