Privacy Policy GoSkate

Privacy policy GoSkate

GoSkate is een onderdeel van digitaal sportmarketingbureau Sportunity, en ook ontwikkeld door Sportunity. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens GoSkate verwerkt en op welke wijze GoSkate zorgt dat uw privacy gewaarborgd is. Hierin wordt vermeld hoe GoSkate uw gegevens verzameld en met welke doeleinde deze gegevens worden gebruikt. Lees dit statement zorgvuldig door.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt of belt, en wanneer u onze websites en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert of contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven.

  1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Uw contact- en accountgegevens
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en profielfoto) wanneer u een account aanmaakt in de GoSkate app en/of deelneemt aan onze acties.

Gegevens over het gebruik van de website
Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Zodat wij kunnen zien vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan.

Gegevens over reacties op e-mails
Wij kunnen met betrekking tot de e-mails die wij u sturen gegevens verzamelen over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, zo hebben wij inzichtelijk het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Indien jij jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

  1. Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden

Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw informatie over uw GoSkate account te verstrekken.

Voor het gebruik van de GoSkate.
Zo zult u zichtbaar zijn in de GoSkate ranglijst of de overige ranglijsten waar u zich voor aanmeldt. Deze worden in de app getoond en op www.go-skate.nl. Tevens tonen wij uw sessies aan u in de app en worden op www.go-skate.nl ook interactief de laatste gereden sessies getoond.

Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of over het GoSkate aanbod bij u in de buurt. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over een van onze voorwaarden.

Om trends en interesses te signaleren
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag.

Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

Om veiligheidsredenen
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.

Voor marketing doeleinden
Wanneer u actief en expliciet toestemming hebt gegeven, kunt u door GoSkate per e-mail of op andere wijze benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot schaatsnieuws, onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven). Ook kunnen wij u namens onze evenementpartners en geselecteerde derden informatie of aanbiedingen sturen. Dit gebeurt alleen wanneer u actief en expliciet hebt ingestemd met het rechtstreeks ontvangen van informatie van deze derden.

Toestemming intrekken
U kunt de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken door middel van contact op te nemen met of door u uit te schrijven of uw gegevens te updaten door middel van de ‘Update je gegevens’ en ‘Uitschrijven voor deze nieuwsbrief’ links onderaan iedere nieuwsbrief.

Zoals overigens wettelijk is toegestaan
In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

  1. Het delen van uw gegevens met derden

Binnen Sportunity
Aangezien GoSkate onderdeel is van Sportunity kunnen wij uw gegevens delen voor alle in dit statement policy genoemde doeleinden en binnen de regels van dit privacy statement.

Geselecteerde derden
Wanneer u hebt ingestemd dat geselecteerde derden per e-mail of op andere wijze contact met u opnemen, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan door ons gekozen derden en kunnen deze derden deze gegevens gebruiken voor hun marketing- of reclamedoeleinden.

Op dit moment zijn er geen geselecteerde derden. Wel kan het zijn dat andere partijen expliciet vermeld staan bij het geven van uw toestemming.

Onze externe dienstverleners
Wij kunnen uw gegevens delen met derden, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons, maar in dat geval zal er een schriftelijke overeenkomst gelden ter bescherming van uw gegevens.

Onze externe dienstverleners waar wij gegevens mee delen zijn: MailBlue (nieuwsbrieven), Google Analytics (website monitoring), Meta (Facebook en Instagram advertising), Hubspot (website monitoring).

Links naar sites of diensten van derden
Op onze website staan links naar sites van derden. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u terecht op websites waar wij geen controle over hebben.

Deze policy geldt niet voor de privacypraktijken van deze websites. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites van derden. Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via .

  1. Inzage en/of correctie en verwijdering van de gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via .

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die u ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

  1. Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op go-skate.nl en u via een mailing informeren.

  1. Contactgegevens

GoSkate – Sportunity
Prins Willem-Alexanderlaan 394
7311SZ Apeldoorn
of selectie@sportunity.nu

Ready? Set. GoSkate!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!